[1]
เขื่อนเพชร ก., จันทร์ศรีบุตร ณ., and ลิขิตสิทธิกุล ภ., “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 4, pp. 411–428, May 2019.