[1]
มณีเนตร ฐ., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น., “การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 5, pp. 544–551, Jun. 2019.