[1]
สุขขะ ก., สมปาก เ., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น., and เจียรนัยกุล น., “การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 5, pp. 552–564, Jun. 2019.