[1]
หนูสวัสดิ์ ก., พิชกรรม ณ., บุญกอแก้ว พ., and พิชกรรม อ., “การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 6, pp. 650–659, Dec. 2019.