[1]
ชูวงษ์วัฒนะ ณ., โอสถศิลป์ น., and อัครประถมพงศ์ ป., “การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก”, Thai J. Sci. Technol., vol. 8, no. 6, pp. 669–678, Dec. 2019.