[1]
ปัณณานุสรณ์ ศ. and ม่วงสุนทร ณ. ., “Biofilm Formation and Hydrophobicity of Candida parapsilosis ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 10, no. 1, Jun. 2021.