[1]
แผ้วบาง อ. and สินสมบูรณ์ทอง ส., “การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 4, pp. 418–435, Oct. 2020.