[1]
สุรัตนเมธากุล ป. and สินสมบูรณ์ทอง ส., “Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups”, Thai J. Sci. Technol., vol. 10, no. 2, Sep. 2021.