[1]
วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ., and หาระโคตร พ., “การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 799–810, May 2021.