[1]
ธัญสิริวรรธน์ ธ., ปราณีตพลกรัง เ., กาวิชา ป., ทัศนัส ณ., and คำโฮง ส., “ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 821–831, May 2021.