[1]
กาวิชา ป., นาติโน ว., พัฒนาสันต์ ว., and แสงดี อ., “การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 832–843, May 2021.