[1]
ธนานันต์ น., ปาลวัฒน์ ณ., บัวบาน ศ., ศากยวงศ์ น., and ธนานันต์ ธ., “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 844–853, May 2021.