[1]
สติปัฏฐาน อ., ปิยพิทยานันต์ ช., เจริญรัตน์ เ., and สุขุมศิริชาติ ว., “การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง”, Thai J. Sci. Technol., vol. 9, no. 6, pp. 864–875, May 2021.