[1]
เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ., and จันจุฬา ณ., “การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา”, Thai J. Sci. Technol., vol. 5, no. 1, pp. 56–66, May 2016.