สิงห์ศิลารักษ์ ท., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจำแนกทุเรียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 1, Dec. 2017, pp. 89-98, doi:10.14456/tjst.2018.16.