อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช., and อิฐรัตน์ อ. “การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 2, Dec. 2017, pp. 134-45, doi:10.14456/tjst.2018.3.