ศรีช่วย ป., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., พัฒนเกียรติ ส., and พิริยะภัทรกิจ อ. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 3, Jan. 2018, pp. 239-48, doi:10.14456/tjst.2018.24.