แย้มสุดใจ จ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พัฒนเกียรติ ส., and พิริยะภัทรกิจ อ. “การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 3, Jan. 2018, pp. 249-60, doi:10.14456/tjst.2018.4.