พวงจิก ธ., and หาระโคตร พ. “การสำรวจ รวบรวม และลักษณะเฉพาะของไผ่ธรรมชาติในจังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 4, May 2018, pp. 382-9, doi:10.14456/tjst.2018.35.