จันจุฬา ณ. “อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 2, no. 1, Oct. 2013, pp. 53-59, doi:10.14456/tjst.2013.23.