เรียนสุทธิ์ ว. “การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 460-7, doi:10.14456/tjst.2018.43.