อำนวยสิน น., เสือชุมแสง ณ., and เจริญรัตน์ เ. “การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 481-90, doi:10.14456/tjst.2018.45.