ปรโลกานนท์ พ., อธินุวัฒน์ ด., and บุณณดากุล จ. “ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 5, Aug. 2018, pp. 491-15, doi:10.14456/tjst.2018.46.