ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ., and บาลลา น. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 6, Dec. 2018, pp. 605-13, doi:10.14456/tjst.2018.59.