เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว., and กฤษณพุกต์ ก. “ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 1, Jan. 2019, pp. 10-19, doi:10.14456/tjst.2019.2.