แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ., and บาลลา น. “การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 2, Mar. 2019, pp. 138-45, doi:10.14456/tjst.2019.23.