โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น., and แก้วดำ ธ. “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 2, Mar. 2019, pp. 176-89, doi:10.14456/tjst.2019.27.