เรืองรุ่งชัยกุล ธ., and อ่วมกระทุ่ม ส. “รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 2, Mar. 2019, pp. 200-11, doi:10.14456/tjst.2019.29.