ผลานิสงค์ ค., ไตรสุรัตน์ ย., ภูมิภาคพันธ์ น., ศุขเฉลิม ด., and โภฌชงค์ ส. “แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 2, Mar. 2019, pp. 116-2, doi:10.14456/tjst.2019.50.