บุนนาค ส., พวงจิก ธ., and บุญยืน ส. “คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa Beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 3, Apr. 2019, pp. 250-7, doi:10.14456/tjst.2019.34.