คาชิมา ศ., ธนานันต์ ธ., and ขจรผดุงกิตติ ย. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 3, Apr. 2019, pp. 300-8, doi:10.14456/tjst.2019.38.