อินทนนท์ เ., and พวงจิก ธ. “น้ำหมักชีวภาพกระตุ้นการเจริญและเพิ่มความต้านทานโรคในกล้วยหอมทอง”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 4, May 2019, pp. 345-54, doi:10.14456/tjst.2019.42.