หาระโคตร พ., พวงจิก ธ., and ทะบันหาร ส. “ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus Sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa Beecheyana)”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 4, May 2019, pp. 355-66, doi:10.14456/tjst.2019.43.