พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น., and ตอเงิน พ. “การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 4, May 2019, pp. 386-97, doi:10.14456/tjst.2019.46.