มณีเนตร ฐ., ธนานันต์ ธ., and ธนานันต์ น. “การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 5, June 2019, pp. 544-51, doi:10.14456/tjst.2019.59.