สุขขะ ก., สมปาก เ., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น., and เจียรนัยกุล น. “การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 5, June 2019, pp. 552-64, doi:10.14456/tjst.2019.60.