หนูสวัสดิ์ ก., พิชกรรม ณ., บุญกอแก้ว พ., and พิชกรรม อ. “การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 6, Dec. 2019, pp. 650-9, doi:10.14456/tjst.2019.68.