ชูวงษ์วัฒนะ ณ., โอสถศิลป์ น., and อัครประถมพงศ์ ป. “การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 6, Dec. 2019, pp. 669-78, doi:10.14456/tjst.2019.70.