วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ., and หาระโคตร พ. “การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line X Tester”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 799-10, doi:10.14456/tjst.2020.82.