กาวิชา ป., นาติโน ว., พัฒนาสันต์ ว., and แสงดี อ. “การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 6, May 2021, pp. 832-43, doi:10.14456/tjst.2020.85.