เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ., and จันจุฬา ณ. “การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 1, May 2016, pp. 56-66, doi:10.14456/tjst.2016.3.