ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ., and ธนานันต์ น. “การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์”. Thai Journal of Science and Technology, vol. 5, no. 2, Aug. 2016, pp. 181-9, doi:10.14456/tjst.2016.18.