ศรีช่วย ปวีณนุช, เตชะศีลพิทักษ์ ธัญญะ, วงศ์ชาวจันท์ เฌอมาลย์, พัฒนเกียรติ สุวิสา, and พิริยะภัทรกิจ อนันต์. “ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 7, no. 3 (January 5, 2018): 239–248. Accessed December 7, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/108340.