โทปุญญานนท์ นพมณี, อุตตมะ น้ำฝน, and แก้วดำ ธนาภรณ์. “ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ”. Thai Journal of Science and Technology 8, no. 2 (March 2, 2019): 176–189. Accessed November 28, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175593.