1.
โทปุญญานนท์ น, อุตตมะ น, แก้วดำ ธ. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. [Internet]. 2019 Mar. 2 [cited 2022 Nov. 30];8(2):176-89. Available from: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/tjst/article/view/175593