Return to Article Details การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำนายผลการจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล Download Download PDF