Return to Article Details การประเมินรูปแบบของเส้นเลือดดำบริเวณแขนเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล Download Download PDF