Return to Article Details การประเมินรูปแบบของเส้นเลือดดำบริเวณแขนเพื่อใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy