Return to Article Details ผลของการกำจัดหมู่แอซิติลของกลูโคแมนแนนจากหัวบุกต่อลักษณะเฉพาะของเจลซูริมิปลาทรายแดง Download Download PDF