Return to Article Details การเพิ่มประสิทธิภาพในการจับแสงของอุปกรณ์ AWG โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของท่อนำคลื่นขาออก Download Download PDF