กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมันสำปะหลัง ที่มีค่าอุณหภูมิที่ทำให้แป้งเกิดความหนืดต่ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy